Relaxation Our Hotel

BEZPIECZEŃSTWO

arrival 04 Jun 2020
departure 05 Jun 2020

#bezpiecznypowrot

BEZPIECZEŃSTWO GOŚCI W HOTELU
 

Kodeks Dobrych Praktyk
 

Drodzy Goście,

Wasze zdrowie i bezpieczeństwo są dla nas najważniejsze, dlatego też przygotowaliśmy nowy plan #bezpiecznyhotel – bezpiecznypowrót, który wprowadza najwyższe standardy w kwestii higieny i organizacji.

Chcemy, abyście odwiedzając nasz obiekt mieli pewność, iż dołożymy wszelkich starań, by zachować wysoki poziom usług przy jednoczesnej dbałości o bezpieczeństwo.

 

 

RECEPCJA

 • Mierzenie temperatury (bezdotykowy termometr) przy wejściu każdego Gościa do hotelu; w przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych uniemożliwia przyjęcie Gościa do hotelu, procedura może być powtórzona - decyduje pracownik Recepcji

 • Stosowanie przez pracowników obsługi hotelu maseczek/przyłbic ochronnych oraz rękawiczek

 • Systematyczna dezynfekcja drzwi, klamek, powierzchni lady recepcyjnej, wózka bellboy, poręczy, terminali, kart pokojowych, kanap, foteli, itp. w lobby hotelu.

 • Wprowadzenie ograniczenia liczby osób oczekujących w kolejce do recepcji w lobby hotelowym. Zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy Gośćmi w kolejce.

 • Ograniczenie do minimum czasu Gościa przy recepcji,

 • Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości w holu recepcyjnym.

 • Zakaz bezwzględny przebywania w pokoju hotelowym osób niezameldowanych

 

POKÓJ HOTELOWY

 • Codzienne wietrzenie pokoju hotelowego, dezynfekcja urządzeń, mebli, klamek, armatury, poręczy, pilotów tv, telefonów, czajników, mini barów i innych urządzeń będących w pokoju

 • Udostępnienie w pokoju hotelowym środku dezynfekującego dla Gości.

 • Bezwzględny zakaz przebywania w pokoju hotelowym osób nie będących Gośćmi hotelowymi.

 

RESTAURACJA/ BAR/ KAWIARNIA

 • Mierzenie temperatury (bezdotykowy termometr) przy przyjściu każdego Gościa do restauracji/ baru w przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych uniemożliwia  przebywanie Gościa w restauracji/barze procedura może  być powtórzona - decyduje pracownik restauracji / baru

 • Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości przy wejściu do restauracji / baru

 • Wprowadzenie odpowiednich bezpiecznych odległości między stolikami / krzesłami w restauracjach hotelowych, barach i kawiarniach.

 • Każdorazowa dezynfekcja stołów, krzeseł, menaży , porcelany,  tac, karty menu, itp., wyparzanie sztućców, po każdym Gościu.

 • Stosowanie przez pracowników restauracji, barów maseczek / przyłbic ochronnych oraz rękawiczek.

 • Przyjmowanie wcześniejsze rezerwacji lub indywidualne ustalanie godzin obsługi poszczególnych Gości.

 

POMIESZCZENIA OGÓLNODOSTĘPNE

 • Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości w holu recepcyjnym  a także przy wejściu do sal konferencyjnych, toalet, itp.

 • Szczegółowa dezynfekcja raz na dobę pomieszczeń wspólnych: sale konferencyjne, sale zabaw, sale bankietowe,

 • Szczegółowa dezynfekcja toalet w hotelu.

 • Wprowadzenie ograniczenia liczby osób korzystających jednocześnie z pokoju zabaw

 • Regularna dezynfekcja wszystkich zabawek oraz udostępnienie dozowników ze środkiem dezynfekującym dla opiekunów dzieci oraz animatorów. Zachowanie szczególnych środków bezpieczeństwa – brak dostępu do środków dezynfekujących przez dzieci.

 • Dezynfekcja wind hotelowych.

 

SPA & WELLNESS

 • Mierzenie temperatury (bezdotykowy termometr) przy przyjściu każdego Gościa do SPA, wellnes, w przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych uniemożliwia przyjęcie Gościa na zabieg oraz przebywanie w strefie wellnes, procedura może  być powtórzona - decyduje pracownik spa, wellnes

 • Wprowadzenie ograniczenia liczby osób korzystających jednocześnie z pomieszczeń SPA & Wellness.

 • Zachowanie bezpiecznej liczby osób oczekujących w poczekalni SPA & Wellness i odległości pomiędzy nimi. Każdorazowa dezynfekcja blatów, foteli oraz kanap, menu w poczekalni.

 • Regularna dezynfekcja wszystkich pomieszczeń, sprzętów, kosmetyków.

 • Każdorazowa, po użyciu, dezynfekcja sprzętów udostępnianych Gościom

 • Wprowadzenie bezpiecznej odległości między stanowiskami kosmetycznymi

 • Stosowanie przez personel SPA & Wellness maseczek / przyłbic ochronnych oraz rękawiczek.

 

PRACOWNICY

 • Bezwzględne przestrzeganie pracy w maseczkach, rękawiczkach, czepkach, odzieży ochronnej, częste dezynfekowanie urządzeń, mycie rąk, itp. przez wszystkich pracowników znajdujących się w przestrzeni, w której może nastąpić kontakt z Gośćmi

 • Szkolenia pracowników z zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa i wszystkich pracowników hotelu. Prowadzenie kampanii informacyjnej dla personelu dotyczącej zachowania szczególnych środków ostrożności wg zaleceń GIS i WHO (monitory w przestrzeniach wspólnych dla pracowników).

 • Mierzenie temperatury (bezdotykowy termometr) przy przyjściu każdego pracownika do pracy, w przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych oddelegowanie pracownika do domu.

 • Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla pracowników – łatwo dostępny i widoczny dozownik na zapleczu hotelu w szatniach.

 • Wprowadzenie dodatkowej dezynfekcji przestrzeni wspólnych pracowników – szatni, kuchni, pomieszczeń socjalnych oraz magazynów.

 • Przebywanie  w pomieszczeniach, tam gdzie jest to możliwe do 2 osób i/ lub zachowanie bezpiecznej  odległości.

 

OGÓLNE

 • Prowadzenie kampanii informacyjnej dla Gości dotyczącej zachowania szczególnych środków ostrożności.

 • Stosowanie zaleceń wg GIS i WHO, które będą zaleceniami odgórnymi.

 • Systematyczna kontrola realizacji KODEKSU przez kadrę managerską

This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close